English
Latest News
   
Axial (A Syngenta Product)
آکسیال
آکسیال امولسیون ، آکسیال علف کش انتخابی برای کنترل کشیده برگها در مزارع گندم و جو ، بدون هیچ گونه تاثیر سوء بر کشت اصلی، بدون هیچ گونه باقیمانده بر کشت دوم

آکسیال حاوی 50 گرم ماده موثره پینوکسادن می باشد. این علف کش روی یولاف وحشی ، فالاریس ، دم رباهی کشیده و چچم موثر است. مقدار مصرف آن 1/2 لیتر در هکتار است. که باید در مرحله 3 برگی تا اواسط پنجه زنی علف های هرز مصرف شود. آکسیال از نظر نحوه کارکرد شباهت نزدیکی با گروه علف کش های فوپ دارد.

زمان و نحوه مصرف :
یولاف،چچم و فالاریس : 1/2 لیتر در هکتار_ از مرحله سه برگی تا اواسط پنجه زنی گندم

دم رباهی کشیده: 1/2 لیتر در هکتار_ از مرحله سه برگی تا اوایل پنجه زنی

نکات مهم
آکسیال را زمانی مصرف کنید که علف های هرز شاداب و فعال باشند.

آکسیال را مخلوط با علف کش های هورمونی تو فور دی یا دی کامبا مصرف نکنید.

pH محلول سم در زمان سمپاشی باید بین 6 تا 6/5 باشد.

میزان اب مصرفی با تراکتور بوم دار باید بین 200 تا 300 لیتر در هکتار باشد.

آکسیال هیچگونه محدودیت در تناوب کشت ندارد.

از مصرف آکسیال در مزارع گندم دوروم خود داری شود.

در مواردی که احتمال بارندگی تا یک ساعت پس از کاربرد آکسیال داده می شود این علف کش را بکار نبرید.

اگر احتمال بروز یخبندان در شب وجود دارد از سمپاشی تا زمان احتمال خطر یخبندان اکیدا خود داری کنید.

آکسیال بر علف هرز جودره تاثیر ندارد

.درصورت بالا بودن تراکم علف هرز توصیه می شود آکسیال تا 1/5 لیتر در هکتار مصرف شود.